Życzenia Świąteczne

Wielkanoc 2013Życzenia Wielkanocne

„Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

 Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja”.

 (Sekwencja Wielkanocna)

Naszym drogim parafianom i wszystkim odwiedzającym stronę parafii Nawrócenia Świętego Pawła życzymy, aby spotkanie z Panem, który jest stale obecny na drogach naszego życia, było źródłem głębokiej radości i pokoju serca. Niech to spotkanie odbywa się w „Galilei” Waszej codzienności.

Niech Jego łaska umacnia nas w wypełnianiu codziennych zadań w rodzinie, pracy, Kościele, w czynieniu dobra drugiemu człowiekowi.

Dla wszystkich wesołych, rodzinnych, ciepłych i dobrych Świąt oraz głębokiego przeżywania Tajemnicy Paschalnej!

Duszpasterze parafii

„Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości”.

 (Modlitwa z niedzieli Zmartwychwstania)