Piękno posługi kapłańskiej…

Wigilia trzech Księży Proboszczów
Parafii Nawrócenia św. Pawła w Lubline

Ks. kan. ZBIGNIEW STASZKIEWICZ
Do 07.12.1997 r. – Proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła

Ks. mgr. kan. RYSZARD WIECZOREK
Od 07.12.1987r. – administrator Parafii Nawrócenia św. Pawła
Od 13.12.1997 r. – proboszcz Parafii Nawrócenia św. Pawła
Od 26.06.2012 r. – przeniesiony w stan emerytalny –  z zamieszkaniem jako Rezydent na plebanii Parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie.

Ks. mgr. kan JAN KARAŚ
Od 2010 r.
– administrator Parafii Nawrócenia św. Pawła
Od 01.07.2012 r.
– proboszcz Parafii Nawrócenia św. Pawła

25-lecie posługi kapłańskiej Ks. Kan. Jana Karasia

12 grudnia 2012 r. Ks. Proboszcz Jan Karaś obchodził wraz z kapłanami wyświęconymi w 1987 r. 25-lecie święceń kapłańskich. Jubilaci odprawili w Archikatedrze uroczysta Mszę Świętą wraz z ks. Arcybiskupem Stanisławem Budzikiem. W tą piękną uroczystość życzymy, aby Bóg błogosławił Księdzu w codziennym sprawowaniu Sakramentów, szczególnie Najświętszej Eucharystii oraz zgłębianiu treści Słowa Bożego, którego przepowiadanie rodzi wiarę i prowadzi nas do nieba. Życzymy mocy Ducha Świętego i opieki Matki Najświętszej.

Ks. Proboszcz Jan Karaś Wicedziekanem

20 listopada 2012 roku Ks. Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik, po uwzględnieniu głosowania kapłanów, mianował Proboszcza Ks. Kanonika Jana Karasia Wicedziekanem dekanatu Lublin–Śródmieście na pięcioletnią kadencję. Nominacja Wicedziekańska Ks. Proboszcza jest wyrazem uznania za jego dotychczasową posługę, jak również zaufania ze strony kapłanów z dekanatu. Nominacja jest nie tylko zaszczytem, ale przede wszystkim dodatkowym obowiązkiem i zadaniem duszpasterskim w posłudze Kościołowi Lubelskiemu. Księdzu Proboszczowi wraz z darem modlitwy życzymy wielu łask Bożych i nieustannej opieki Świętego Antoniego i Świętego Pawła, patronów naszej parafii.

25-lecie posługi duszpasterskiej
Ks. Kan. Ryszarda
Wieczorka

24 grudnia 2012 r. Ks. Kanonik Ryszard Wieczorek obchodził 25-lecie posługi duszpasterskiej w parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie. Od 07.12.1987r. pełnił posługę  administratora, a następnie od 13.12.1997 r. posługę proboszcza parafii. Księdzu Kanonikowi serdecznie gratulujemy jubileuszu i dziękujemy za wieloletnią posługę w parafii. Gratulujemy Ks. Kanonik również 40-lecia posługi kapłańskiej. Życzymy jeszcze wielu pięknych rocznic oraz łaski Bożej w prowadzeniu ludzi do Królestwa niebieskiego.