Adoracja Eucharystyczna w łączności z Ojcem Śwętym

UROCZYSTA ADORACJA EUCHARYSTYCZNA
POD PRZEWODNICTWEM OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
2 CZERWCA 2013 R., GODZ. 17.00

Adoracja2Benedykt XVI zaplanował w kalendarzu Roku Wiary godzinę adoracji. Na całym świecie o tej samej porze! Dlatego też papież Franciszek zaprosił 2 czerwca o godz. 17.00 rzymskiego czasu do zjednoczenia się na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Globalna adoracja w zglobalizowanym świecie.
W zaproszeniu przekazanym przez abpa Rino Fisichella, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Promocji Nowej Ewangelizacji można przeczytać:
„W niedzielę, 2 czerwca 2013 roku, o godz. 17.00 czasu rzymskiego, Ojciec Święty będzie przewodniczył godzinnej adoracji eucharystycznej w bazylice św. Piotra na Watykanie, w łączności ze wszystkimi Biskupami i ich wspólnotami diecezjalnymi na całym świecie. Dlatego też zachęca się, aby wszyscy Biskupi, zjednoczyli się z Ojcem Świętym na godzinnej adoracji we własnym kościele katedralnym. Adoracja powinna być tak zorganizowana, aby na całym świecie, w tej samej godzinie, chrześcijanie połączyli się we wspólnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem”.

AdoracjaIntencja modlitwy

Ojciec Święty prosił o to, ażeby czas poświęcony na adorację został ofiarowany w sposób szczególny:
1. Za Kościół na świecie, który dziś jednoczy się w Adoracji Najświętszego Sakramentu. Niech Pan uczyni go zawsze posłusznym swojemu Słowu, aby stawał przed światem „jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany” (Ef 5,27).
Niech w Kościele, poprzez wierne nauczanie, rozbrzmiewa Słowo, które zbawia i przynosi miłosierdzie oraz sprawia, że w odnowionej więzi miłości tenże Kościół może nadać pełny sens cierpieniu i smutkowi oraz przywrócić radość i spokój.
2. Za tych wszystkich, którzy w różnych miejscach świata doświadczają cierpień związanych z nowymi rodzajami niewolnictwa oraz za ofiary wojen, handlu ludźmi, przemytu narkotyków i pracy niewolniczej.
Pomyślmy o dzieciach i kobietach doświadczających wielorakich form przemocy. Niech ich milczący krzyk o pomoc znajdzie Kościół czuwający, aby mając wzrok utkwiony w Chrystusie ukrzyżowanym, nie zapomniał o tych braciach i siostrach, którzy wpadli w ręce przemocy. Pamiętajmy też o tych wszystkich, którzy doświadczają niepewności ekonomicznej, a przede wszystkim o bezrobotnych, o osobach starszych, o emigrantach i bezdomnych, o więźniach i o tych wszystkich, którzy doświadczając zepchnięcia na margines społeczeństwa. Modlitwa Kościoła i jego aktywna działalność niech staną się dla tych ludzi pocieszeniem i wsparciem w nadziei oraz siłą i wytrwałością w obronie godności ludzkiej.