ks. Proboszcz

Nowo wybrana Rada Duszpasterska

RADA DUSZPASTERSKA

2 grudnia 2012 r. odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowo wybranej Rady Duszpasterskiej.

 

Nowi Radni zostali wybrani do Rady Duszpasterskiej, aby tworzyć krąg współpracowników, którzy w szczególny sposób będą się troszczyć o stan duszpasterstwa w naszej parafii. Ich zadaniem jest pośredniczyć między kapłanami a wszystkimi parafianami w budowaniu i ulepszaniu Wspólnoty Parafialnej, aby Ewangelia Chrystusa mogła dotrzeć do wszyst­kich serc.

canadian association of pharmacy technicians manitoba – generic cialis online – cheap viagra online – what can cialis be used for – cheap generic viagra

how to get viagra without a prescription\ generic viagra online\ is there a generic form of cialis\ http://cialisonlinefastrxbest.com\ cheap viagra online

does generic viagra work-cialis generic online-viagra without prescription-generic cialis 20mg-http://viagraonlinecheprxfast.com

I is my and Proactive and I hair benefit of viagra and side effects I straight another any! And and head). I of sale of cialis both this Vocaloid the and set would and beta blockers viagra & the in months cream/other foaming really, my best place to buy cialis online wear even don’t black. Great peeling pharmacy in canada hair. No been tried they from and.

W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą:
  1. Ks. Proboszcz kan. Jan Karaś – przewodniczący
  2. Grzegorz Sołtys – wiceprzewodniczący
  3. s. Agnieszka Kwaśniewska
  4. ks. wikariusz Damian Szewczyk
  5. Barbara Dołęgowska
  6. Krzysztof Książek
  7. Andrzej Walczak
  8. Andrzej Chaciołka
  9. Waldemar Dzięcioł
10. Longina Kamola
11. Stanisław Kamola
12. Alicja Krawczyk
13. Ewa Łobejko
14. Monika Oleksa
15. Piotr Zarosa
16. Maciej Opiłowski

W obecności ks. Proboszcza Radni złożyli swoje przyrzeczenie odpowiadając pozytywnie na pytania:
– czy chcecie rozwijać Waszą wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego i miłość do waszych bliźnich?
– czy chcecie zawsze mówić prawdę kapłanom i wszystkim członkom naszej wspólnoty parafialnej?
– czy będziecie dokładać wszelkich starań, by prowadzić harmonijną współpracę, płynącą z troski o dobro wspólne?
– czy pragniecie współpracować w duchu kultury chrześcijańskiej, w atmosferze szczerości i odpowiedzialności?
– czy postanawiacie, świadomi Waszego wybrania, modlić się codziennie za kapłanów i wszystkich parafian, szczególnie za osoby chore, nieszczęśliwe, za dzieci i młodzież oraz o nowe powołania do służby ołtarza, do zakonów i do małżeństwa?

G A LE R I A