Redaktor

Film Leszka Dokowicza

Zobacz jak przemienia osoba Ducha Świętego:
duchFilm Leszka DokowiczaDuch

o. Antonello Cadeddu, o. Enrique Porcu, ks. John Bashobora

Koronka i modlitwa za konających

Koronka i modlitwa za konających
img_219899_2811407_08 maja 2013 br., w uroczystość św. Stanisława BM – patrona Polski, w dniu 145. rocznicy rozpoczęcia pracy apostolskiej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie, Zgromadzenie udostępnia numer telefonu: 505 060 205 i formularz na stronie: www.faustyna.pl do zgłaszania osób konających. Na ten numer należy wysyłać sms-y z podaniem imienia osoby, która odchodzi z tego świata, lub wypełnić odpowiedni formularz na stronie: www.faustyna.pl (hasło: Koronka za konających) . Może to uczynić każdy, kto ma telefon komórkowy lub dostęp do internetu i troszczy się o wieczne dobro osób, które odchodzą z tego świata. Po otrzymaniu zgłoszenia system opracowany w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wyśle tę informację do osób, które w danym dniu i strefie czasowej zadeklarowały modlitewne czuwanie i po otrzymaniu informacji z imieniem konającego odmówienie w jego intencji Koronki do Miłosierdzia Bożego . Więcej informacji na stronie: www.faustyna.pl . Niech w tym dziele w nas i przez nas sławi się Miłosierdzie Boże!

List episkopatu „O zagrożeniach naszej wiary”

List episkopatu „O zagrożeniach naszej wiary”

Listy pasterskie

Drodzy Siostry i Bracia

1. W liście apostolskim „Porta fidei”, ogłaszającym Rok Wiary, papież Benedykt XVI pisze o głębokim kryzysie wiary, który „dotknął wielu ludzi” (PF 2). Niewątpliwie o kryzysie takim możemy mówić również w Polsce, której nie omija kryzys cywilizacji zachodniej, a w jego ramach – kryzys chrześcijaństwa. Z pewnością u podstaw tego kryzysu leży m.in. powszechny relatywizm, odrzucający istnienie wartości absolutnych i niezmiennych w każdej dziedzinie ludzkiego życia, zwłaszcza zaś na płaszczyźnie moralnej i religijnej. Prowadzić on może do przekonania o równości wszystkich religii czy systemów moralnych oraz do wyborów opartych na zasadach demokratycznych czy na subiektywnym przekonaniu, nie zaś na racjach obiektywnych i metafizycznych czy objawionych, a w konsekwencji do porzucenia chrześcijaństwa. Sprzyja temu dość powszechne dziś, także w naszym kraju, negatywne nastawienie do chrześcijaństwa, a nawet otwarta walka z nim.

Nierzadko jednak wyznawca Chrystusa staje w obliczu zagrożeń wiary, z których zdaje sobie sprawę w zbyt małym stopniu, a które ostatecznie także mogą zakończyć się poważnym kryzysem wiary.

Czytaj dalej

Droga Światła

2013 Droga SwiatłaDroga Światła – Via Lucis

W niedzielę (21.04) mogliśmy być świadkami pierwszego w Lublinie nabożeństwa Drogi Światła. Inspiracją „Drogi Światła” były freski z katakumb św. Kaliksta w Rzymie, przedstawiające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przechodzącego z ciemności do światła, a samo nabożeństwo powstało pod koniec XX wieku.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. o godzinie 18.30, odprawionej w naszym kościele pw.Nawrócenia Św. Pawła, a godzinę później, o 19.30 ze świątyni wyruszyła procesja z Jezusem Zmartwychwstałym i setkami światełek, zapalonych od głównego płomienia Paschału. Wierni przeszli ulicami Lublina do archikatedry, niosąc ze sobą świece, symbolizujące światło jakim jest Jezus Chrystus w życiu każdego człowieka. Procesja zatrzymała się przy 14 symbolicznych stacjach, przypominających nam o wydarzeniach z Ewangelii od Zmartwychwstania do Zesłania Ducha Świętego. Droga Światła powstała na bazie Drogi Krzyżowej, koncentruje się jednak nie na męce Jezusa, a na wydarzeniach po Jego Zmartwychwstaniu. O godz. 21.00 odmówiono Apel Jasnogórski, a uroczystości zakończył koncert piosenki religijnej w archikatedrze lubelskiej w wykonaniu zespołu Gospel On.

G A L E R I A