I tydzień września z błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszko

Ten tydzień był szczególny dla naszej wspólnoty parafialnej. W tym czasie gościliśmy bł. ks. Jerzego Popiełuszko w znaku jego relikwii. W szczególny sposób modliliśmy się w intencji ludzi świata pracy, zwłaszcza podczas środowej wieczornej Mszy świętej, na którą przybyli kapelani NSZZ „Solidarność”. Ale był to także czas naszej wspólnej modlitwy, prowadzonej przez przedstawicieli Legionu Maryi, Drogi Neokatechumenalnej, Dzieła Świętych Aniołów i Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej. Uroczyste pożegnanie relikwii miało miejsce na niedzielnej Mszy św. z udziałem dzieci o godz. 13.00. To był dobry i błogosławiony czas Obecności Męczennika.

 

« 1 z 2 »