Jubileusz Biblioteki – 26 maja 2017 r.

Jubileusz 110 lat istnienia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego zgromadził pracowników i ludzi związanych z Biblioteką na uroczystej mszy świętej, sprawowanej przez ks. Biskupa Mieczysława Cisło.