SAMSUNG CSC

 

Kancelaria czynna poniedziałek – piątek
w godz. 9-10 i 16-18 (wejście od ul. Dolnej Panny Marii)

Kancelaria jest nieczynna w święta i uroczystości kościelne!

Telefon do kancelarii (w godz. pracy): 81 532 40 62


Informacje związane z przyjmowaniem sakramentów świętych i posług:

Chrzest Bierzmowanie Sakrament pokuty Namaszczenie chorych Sakrament małżeństwa Pogrzeb katolicki

Konferencje dla rodziców i rodziców chrzestnych: poniedziałek przed II i IV niedzielą miesiąca godz. 19.15 (sala przy zakrystii)

Konferencje przedmałżeńskie: czwartek, godz. 19.15 (dokładny rozkład znajduje się TUTAJ) w sali obok zakrystii. Wejście od ul. Bernardyńskiej (od wirydarza)

Ofiary składane w kancelarii są w pełni uzależnione od hojności darczyńców. Ofiarujemy tyle, na ile serce i możliwości pozwalają. Księża nie sugerują wysokości ofiar, ani nie udzielają informacji o wysokości ofiar składanych w kancelarii przez innych wiernych.


Chrzest święty:

Sakrament Chrztu św. udzielany jest w naszej parafii w każdą niedzielę na życzenie rodziców na mszach św. o godz. 11.30.
Mniej więcej
10 – 7 dni przed zaplanowanym chrztem do kancelarii zgłasza się jedno (przynajmniej!) z rodziców dziecka z odpisem aktu urodzenia dziecka z USC. Jeśli rodzice nie mieszkają w naszej parafii, powinni mieć ze swojej parafii zgodę na chrzest u nas. Rodzice chrzestni muszą posiadać w dniu chrztu zaświadczenie ze swoich parafii.

Konferencje dla rodziców i chrzestnych prowadzimy w poniedziałek przed niedzielą chrzcielną o 19.15 w sali przy zakrystii (wejście od podwórza jak do Agape)

Przypomnijmy, co odnośnie rodziców chrzestnych mówi Kodeks Prawa Kanonicznego (obowiązujący w całym Kościele katolickim!)

„Kan. 874. § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić; *)

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.”

 

*) nie może więc być ojcem ani matką chrzestną osoba żyjąca w związku niesakramentalnym lub ktoś, kto nie uczęszczał w lekcje religii (np. w szkole średniej), albo kto jest znany powszechnie w środowisku z swoich deklaracji – choćby tylko słownych – przeciw Bogu, moralności czy Kościołowi.


Bierzmowanie:

Sakrament bierzmowania udzielany jest co roku młodzieży III klas gimnazjum i starszej. Przygotowują do niego katecheci.  Do końca września zgłaszamy w zakrystii lub kancelarii chęć przygotowania się i przyjęcia bierzmowania w rozpoczynającym się roku szkolnym. Kandydaci zostaną poinformowani o terminach i sposobie przygotowania. Natomiast do końca grudnia trzeba dostarczyć metrykę chrztu świętego. Te zasady dotyczą także osób, które już skończyły gimnazjum, a wcześniej do tego sakramentu nie przystąpiły.


Sakrament pokuty

– sprawowany jest w naszej świątyni podczas Mszy świętych (zwłaszcza wieczorowych i niedzielnych) oraz w I piątek miesiąca od godz. 18.00.

Warunki dobrego przyjęcia sakramentu:

1. Rachunek sumienia.

2. Żal za grzechy.

3. Mocne postanowienie poprawy.

4. Szczera spowiedź.

5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu.

Do chorych udajemy się z posługą na wezwanie – prosimy ustalić to z duszpasterzami!


Sakrament namaszczenia chorych:

Sakrament ten udzielany jest w poważnej chorobie, w niebezpieczeństwie śmierci lub w bardzo podeszłym wieku. Udziela go kapłan, wezwany zazwyczaj do domu chorego. W domu powinno się przygotować: stolik nakryty czystym obrusem, krzyż, świece, ew. wodę święconą i kropidło, a na małym talerzyku kawałeczek chleba i trochę soli (to służy do oczyszczenia rąk kapłana po namaszczeniu).


Sakrament małżeństwa:

Konferencje przedmałżeńskie odbywają się w czwartki o godz. 19.15 w sali przy zakrystii (wejście od podwórza)

Szczegółowy rozkład konferencji w bieżącym roku znajduje się tutaj.

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem z:

 • metryką chrztu z datą nieprzekraczającą 6 miesięcy od dnia jej wydania;
 • ostatnim świadectwem z nauki religii;
 • informacją o bierzmowaniu;
 • dowodami osobistymi;
 • wdowcy – z metryką zgonu współmałżonka;
 • zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważnym trzy miesiące;

Zachęcamy do korzystania z możliwości e-kancelarii. Przesyłamy skany wymaganych dokumentów na e-maila parafii i umawiamy się z księdzem na rozmowę duszpasterską w kancelarii. Wcześniejsze nadesłanie kopii dokumentów redukuje do minimum czas na sporządzenie formalności i daje narzeczonym prawo wejścia na rozmowę na umówioną godzinę poza kolejnością.


Pogrzeb:

Pogrzeb zgłasza się po załatwieniu formalności w Zakładzie Pogrzebowym przedkładając:

 • odpis aktu zgonu z USC;
 • zaświadczenie o zaopatrzeniu zmarłego sakramentami świętymi;

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego. Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:
– Msza św. w 30 dzień po śmierci
– Msza św. w rocznicę śmierci
– Msza św. w innych terminach (np. w dzień imienin)
– „Wypominki” w miesiącu listopadzie

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli  z pogardą dla religii i Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

2 odpowiedzi na „Kancelaria”

 • Szcesc Boze,

  z tej strony ponownie Agnieszka Polakowska.

  W zwiazku z tym, ze Ksieza moga miec opory, zeby wyslac kopie aktu chrztu na prywatny adres mailowy, przyszlo mi do glowy, ze moze pewniej bedzie wyslac te kopie bezposrednio na adres mailowy parafii, do ktorej bede przynalezec.

  st-paulus-steinau@t-online.de

  I strona mailowa parafii, dla potwierdzenia jej faktycznego istnienia.

  http://www.katholische-kirche-steinau.de/steinau/1-pfarrei/pfarrbuero.php?navid=1267090292474

  Bardzo mi zalezy na tym, zeby dokument znalazl sie jak najszybciej w rekach tutejszego Ksiedza.
  Bardzo bym prosila jeszcze tez o krotkie potwierdzenie SMS-em ( Tel. kom. polski – 721 21 01 13) wyslania maila. Pozwoli mi to dopilnowac, zeby dokument trafil szybko w odpowiednie rece.

  Dziekuje i pozdrawiam
  Agnieszka Polakowska