Katechezy dla małżeństw ( nie tylko :) )

Domowy Kościół przy naszej parafii od najbliższej niedzieli tj. 12 października rozpoczyna cykl comiesięcznych katechez dla małżeństw i rodzin. We Mszy Świętej ze specjalną homilią głoszoną przez zaproszonych duszpasterzy, będzie można uczestniczyć w każdą II niedzielę miesiąca o godz. 10.00. Na zakończenie Eucharystii przewidziane jest indywidualne błogosławieństwo małżeństw i rodzin. Zachęcamy do uczestnictwa wszystkich małżonków (nie tylko z naszej parafii) zatroskanych o kształt

relacji między sobą oraz o wychowanie swoich dzieci. Pierwszą homilię wygłosi ks. dr Witold Gąciarz duszpasterz rodzin Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. Myśl przewodnia październikowej homilii: „Rodzina w nauczaniu św. Jan Pawła II.