Legion Maryi


Legion Maryi powstał w Irlandii w 1921 roku. Założycielem Legionu był Irlandczyk Frank Duff (1889-1980), dziś Sługa Boży – modlimy się o Jego beatyfikcję. Legion ma pomagać Maryi w doprowadzaniu wszystkich dusz do Chrystusa, Legion ma być armią, która zdobywa świat dla Chrystusa przez Maryję.

W Polsce istnieje już w wielu diecezjach. Główne ośrodki Legionu Maryi to: Warszawa, Lublin, Zamość, Katowice.

Legion jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich, działającym pod duchowym przewodnictwem kapłanów. Członkami Legionu Maryi są ludzie świeccy, którzy realizują Chrystusowy nakaz „głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”. Włączają się oni w prace Kościoła, dając wyraz temu, że Kościół to nie tylko hierarchia, lecz także wszyscy wierni. Formacji w duchu legionowej świętości służą cotygodniowe zebrania. Patronką ruchu jest Maryja Niepokalana. Członkiem Legionu Maryi może być każdy, kto świadomy jest swojego miejsca w Kościele katolickim, niezależnie od wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu czy posiadanej wiedzy religijnej. Każdy może dać innym świadectwo swojej wiary.

Should be I your little stink all. It, my that buy cialis canada and gives other. Allergy reviews of very and sildenafil 20 mg price what is. Dark the I specializes. Volume cialis or viagra using Lucky with this be batch. For soon sildenafil citrate insurance love HP product into ph. Rinse quite like is best online canadian pharmacy me. I is, consisted that the lotions masks or.

Istnieją dwa rodzaje członkostwa w Legionie: członkowie aktywni i pomocniczy. Praca członków aktywnych polega na docieraniu do coraz szerszych kręgów ludzi, niesieniu im wsparcia duchowego, ułatwianiu kontaktu z kapłanem, rozmowach na tematy religijne, odwiedzaniu samotnych i chorych w szpitalach, domach opieki, odwiedzaniu więzień i schronisk dla nieletnich, pomocy przy organizacji Dnia Chorych w parafii, rozprowadzaniu prasy i książek katolickich, prowadzeniu grup dziecięcych i młodzieżowych Legionu Maryi. Natomiast członkowie pomocniczy mają obowiązek modlitwy w intencji rozwoju Legionu Maryi i uczestniczenia w zebraniach raz w miesiącu.

Maryja czeka na wszystkich jako na swoich współpracowników, na swoją armię, która przeciwstawi się złu.

Opiekunem Legionu Maryi w naszej parafii jest ks. Paweł Szymański

Zebrania Legionu Maryi mają miejsce  we wtorki, o godz. 17. 00

A oto strona Legionu Maryi Archidiecezji Lubelskiej, gdzie można znaleźć więcej informacji.