Nawrócenie św. Pawła – 2017

Styczniowy odpust tradycyjnie zgromadził nas w świątyni. Słowo Boże kierował do nas ks. Damian Broda z diecezji bielsko-żywieckiej

« 1 z 3 »