Pasterka i parafialny opłatek…

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Tradycyjnie o północy z 24 na 25 grudnia w parafii była Uroczyście sprawowana Msza Święta zwana „Pasterką„, która kończy wieczór wigilijny. Zgodnie z tradycją upamiętnia ona przybycie do Betlejem pasterzy i złożenie przez nich hołdu nowo narodzonemu Mesjaszowi. Zwyczaj sprawowania liturgii nocnej wprowadzono w Kościele już w drugiej połowie V wieku

Mszę poprzedziło uroczyste odśpiewanie przez ks. Kan. Ryszarda Nowenny do Dzieciątka Jezus. Miłym gościem był rodak z parafii O. Paweł Gomulak – Oblat, obecnie pracujący w Kodniu, który uroczyście odśpiewał Ewangelię opowiadającą o Narodzeniu Pańskim. Interesując kazanie wygłosił ks. Paweł Szymański – wikariusz.
Na zakończenie nie zabrakło wspólnego kolędowania oraz śpiewania pastorałem z gitarę. Pięknym zwyczaj parafii jest także wspólne dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń świątecznych.

G A L E R I A