Plan wizyty – do końca

pl313 stycznia 2014 r.

Ks. Jan                 ul. Peowiaków 4, 8, 10.

Ks. Ryszard         ul. Narutowicza 44, 38.

Ks. Przemysław    ul. Narutowicza 36, 34, 30, 22

Ks. Mirosław        ul. Narutowicza 47, 45.

Ks. Paweł             ul. Narutowicza 43A, 43, 41, 37.

14 stycznia 2014 r.

Ks. Jan                 ul. Narutowicza 27, 27 A, 25.

Ks. Ryszard          ul. Narutowicza 33, 31.

Ks. Przemysław    ul. Narutowicza 20, 20A, 20B, 18, 18A.

Ks. Mirosław        ul. Narutowicza 13/18, 14, 14A, 16.

Ks. Paweł             ul. Narutowicza 23, 21, 21A, 21B, 19, 19A.

15 stycznia 2014 r.

Ks. Przemysław    ul. Bernardyńska 15 A.

Ks. Mirosław        ul. Bernardyńska 15.

Ks. Paweł             ul. Bernardyńska 11.