„Proście a będzie Wam dane…”

MszaPo Mszy świętej odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie trwająca do godz. 22.00. Na zakończenie była można podejść do indywidualnej modlitwy wstawienniczej.

Jeżeli chcesz podziękować Bogu za otrzymane łaski to możesz napisać świadectwo: parafia.pawel.lublin@gmail.com

Ś W I A D E C T W A    O T R Z Y M A N Y C H    Ł A S K

 G A L E R I A              Modlitwa – mp3      Kazanie – mp3