Rekolekcje Adwentowe

SONY DSCNaszym przewodnikiem na czas rekolekcji jest o. Grzegorz Górnik ze zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

Zadałem ojcu kilka pytań, by przybliżyć nam sylwetkę Rekolekcjonisty:

Czym Ojciec zajmuje się obecnie?

–  Obecnie przebywam w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej koło Łobżenicy, w diecezji bydgoskiej, gdzie znajduje się centrala Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. Jestem opiekunem tego stowarzyszenia razem z dwoma innymi księżmi.

Gdzie Ojciec pracował wcześniej?

– Po święceniach pracowałem na Ukrainie w diecezji kijowsko-żytomierskiej. Po powrocie – przez 10 lat w Górce Klasztornej i 4 lata w Domu Rekolekcyjnym w Bęblinie koło Obornik Śląskich.

Jaki jest główny charyzmat Zgromadzenia?

– Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny zostało założone do prowadzenia misji zagranicznych, opieki nad rodzinami oraz budzenia nowych powołań (szczególnie spóźnionych).

Opiekuje się także Apostolstwem Dobrej Śmierci. Jakie są jego cele?

– Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, zwane Apostolstwem Dobrej Śmierci, jest stowarzyszeniem modlitewnym, zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską. Ma trzy cele: członkowie mają codziennie trwać w łasce uświęcającej, modlą się o nawrócenie grzeszników oraz troszczą o to, by dobrze przygotować się do śmierci. Uczestniczą także w dobrach duchowych Apostolstwa.

Apostolstwo Dobrej Śmierci spotyka się w naszej parafii w każdy pierwszy wtorek miesiąca, po mszy o godz. 10.00.

Nauka piątkowa:

Nauka sobotnia:

Nauka niedzielna: