Rekolekcje „Opus Sanctorum Angelorum”

REKOLEKCJE ANIELSKIE

Rok Wiary przeżywany ze świętymi Aniołami.

7-9 czerwca w Skorzeszycach
w Centrum Spotkań i Dialogu

Skorzeszyce 167, 26-008 Górno
udział w rekolekcjach możemy zgłaszać telefonicznie:
pod numerem: 881 062 643
lub osobiście: u ks. mgra Przemysława Kuśmierza
wikariusza parafii Nawrócenia świętego Pawła w Lublinie

Rekolekcje prowadzi:
o.

Clemens Maria Koffler
przeor klasztoru świętego Macieja w Schondorf w Niemczech

W czasie rekolekcji obowiązuje milczenie. Wykłady tłumaczone będą na język polski przez siostry zakonne. Jednocześnie istnieje możliwość rozmowy indywidualnej z ojcem rekolekcjonistą i siostrami zakonnymi.Rekolekcje zaczynają się w piątek o godz. 1900 kolacją.Koszt pobytu z wyżywieniem: 110 zł.

Dojazd: Pociągiem lub autobusem do Kielc. Z Kielc autobusem podmiejskim 43 z przystanku naprzeciwko dworca PKS, koło kina Romantika, lub autobusem PKS w kierunku Łagowa i Opatowa. Samochodem z Kielc w kierunku Lublina.