Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

ks. Jerzy

Tydzień z bł. Ks. Jerzym Popiełuszko
31 sierpnia – 6 września
Poniedziałek
18.30 – WPROWADZENIE RELIKWII. Msza święta sprawowana przez księdza Biskupa Józefa Wróbla w intencji wszystkich żyjących i zmarłych, którzy działali w ruchu solidarnościowym oraz na rzecz wolności Ojczyzny

Wtorek
9.00 – Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego
18.00 – czuwanie Legionu Maryi
18.30 – Msza święta, po mszy homilie bł. ks. Jerzego w wykonaniu artystów z Teatru im. J. Osterwy

Środa
18.00 – Czuwanie Drogi Neokatechumenalnej
18.30 – Msza święta sprawowana przez kapelanów NSZZ „Solidarność”

Czwartek
18.00 – Czuwanie Liturgicznej Służby Ołtarza
18.30 – Msza święta, po mszy homilie bł. ks. Jerzego w wykonaniu artystów z Teatru im. J. Osterwy

Piątek
18.30 – Msza święta
19.00 – Czuwanie Opus Sanctorum Angelorum

Sobota
18.00 – Czuwanie dzieci i młodzieży
18.30 – Msza święta

Niedziela
13.30 – Zakończenie wystawienia relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Podczas wieczornych mszy świętych przez cały tydzień kazania tematyczne związane z osobą bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Jego dziedzictwem