Spotkań opłatkowych czas…

opłatek-2SPOTKANIA OPŁATKOWE

Zapraszamy na wspólne spotkania opłatkowe:

Kółka Różańcowe – spotkanie w niedzielę 6 stycznia 2013 r. w salce parafialnej z opiekunem ks. kan. Ryszardem.

Bractwo Dobrej Śmierci – spotkanie we wtorek 8 stycznia 2013 r. w salce parafialnej po Mszy  Świętej Wotywnej ku czci św. Antoniego.

Stowarzyszenie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej zaprasza dzieci, młodzież oraz rodziców na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 13 stycznia 2013 r. Rozpoczęcie Mszą Świętą z kazaniem dla dzieci o godz. 13.00, a po Mszy Świętej dalsza część spotkania w salce parafialnej.

Rada Duszpasterska – spotkanie w niedzielę 20 stycznia 2013 r. rozpocznie się uroczystą Mszą Świętą o godz. 10.00, a następnie w salce parafialnej będzie miało miejsce wspólne składanie życzeń. Zaprasza ks. Proboszcz.

rowerowa– Duszpasterze i organizatorzy
IV Lubelskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę, która odbyła się się w dniach: 17-21.07.2012 r. zapraszają na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 27 stycznia 2013 r. w Parafii Nawrócenia Świętego Pawła w Lublinie.
Zapraszamy na pielgrzymkową Mszę Świętą na godz. 16.30, a po Mszy Świętej do salki parafialnej na wspólne kolędowanie i świętowanie.