Św. Antoni – kazania

KAZANIE NA WIELKI CZWARTEK. O wieczerzy Pańskiej przyrównywanej do wieczerzy Abrahama

KAZANIE NA WIELKI CZWARTEK

Jezus wstaje od Wieczerzy, składa szaty swoje, a wziąwszy prześcieradło, przepasuje się. Potem nalewa wody do miednicy, i poczyna umywać nogi uczniom i wycierać prześcieradłem, którym się przepa¬sał (J 13, 14n).

Wstęp. O wieczerzy Pańskiej przyrównanej do wieczerzy Abrahama

Coś podobnego w księdze Rodzaju: Przyniosę, rzecze Abraham, troszkę wody, a umyjcie nogi wasze i odpocznijcie pod drzewem, i przyniosę kęs chleba, a pokrzepcie siły wasze (Rdz 18, 4).
Co Abraham uczynił trzem Aniołom, to Chrystus uczynił świętym Apostołom, posłom prawdy, i tym, którzy mieli przepowiadać po całym świecie wiarę w Trójcę Świętą. Do ich nóg schylał się jak sługa i pochylony umywał im nogi. O nieogarniona pokoro! O niewymowna dobroci! Ten, który w niebie odbiera hołdy od Aniołów, żebrakom do nóg się pochyla. Głowę, przed którą drżeć winni Aniołowie, zniża do nóg żebraków, i dlatego Piotr przeraził się mówiąc: Nie będziesz mi nóg umywał na wieki (J 13, 8), czyli nigdy. Przejęty trwogą nie mógł znieść, iżby Bóg upokarzał się u jego nóg. Pan mu na to: Jeśli cię nie umyję, to znaczy jeśli nie zechcesz, abym cię umył, nie będziesz miał uczestnictwa ze mną (J 13, 8). Glossa, tamże: Kto nie został obmyty przez Chrzest, albo spowiedź, nie ma uczestnictwa z Jezusem.

Skoro umył im nogi, dał im odpoczynek pod drzewem. Pod cieniem tego, rzecze, ktoregom pragnęła, siedziałam: a owoc, to znaczy Ciało i Krew jego, które im dzisiaj dał, słodki gardłu memu (Pnp 2, 3). To jest kęs chleba, który przed nimi położył, który wzmocnił ich siły na wznoszenie trudów.

A gdy oni, rzecze, wieczerzali, wziął chleb i błogosławił i łamał (Mt 26, 26); ażeby okazać, iż złamanie jego Ciała nie dokona się bez jego woli, pobłogosławił najpierw, ponieważ naturę, którą przyjął, napełnił razem z Ojcem i Duchem Świętym łaską bożej mocy. Bierzcie, rzecze, i jedzcie: To jest Ciało moje. Rozumiej to tak: pobłogosławił, a co uzupełnił, mówiąc: To jest Ciało moje. I wtedy łamał i dał im, i rzekł: Bierzcie i jedzcie: To jest Ciało moje

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11