Bez_tytułu_2

Święty Antoni z Padwy,
prezbiter i doktor Kościoła

Życiorys

Filmy

 • Historia św.Antoniego – z napisami
 • Boży wojownik cz. 1
 • Boży wojownik cz. 2

1

Modlitwy

 • Litania
 • Inne modlitwy
 • Myśli
 • Nowenna (wersja 1, wersja 2)
 • Prośby i podziękowania

Cuda św. Antoniego:

 • O ułomnych
 • O dotkniętych paraliżem
 • O ociemniałych
 • O głuchych
 • O niemych
 • O epileptykach
 • O garbatych
 • O uzdrowionych z gorączki
 • O wskrzeszeniu umarłych
 • O kielichu szklanych, który się nie stłukł
 • O kobiecie doświadczonej przez Pana cierpieniem i uzdrowionej
 • O kobiecie, która rzuciła się do wody i nie zamoczyła szat
 • O rozbitkach
 • O niedowiarku doświadczonym cierpieniem i uzdrowionym
 • O prosie, którego nie wyjadły ptaki
 • O niedopełnionym ślubie
 • Zakończenie księgi cudów
 • Końcowa modlitwa do świętego

Kazania

 • O poście
 • O jałmużnie
 • Kazania moralne
 • I kazanie na Zmartwychwstanie Pańskie
 • II kazanie na Zmartwychwstanie Pańskie
 • III kazanie na Zmartwychwstanie Pańskie
 • IV kazanie na Zmartwychwstanie Pańskie
 • I kazanie na Wielkie Czwartek
 • II kazanie na Wielki Czwartek
 • III kazanie na Wielki Czwartek
 • O wieczerzy Pańskiej przyrównywanej do wieczerzy Abrahama

 

Źródło:http://padewczyk.blogspot.com/