Święto Legionu Maryi

Legion Maryi (4)ŚWIĘTO LEGIONU MARYI

2 lutego 2013 r. Legion Maryi przeżywał

swoje doroczne święto. Legioniści zgromadzili się w kościele parafialnym na uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem opiekuna ks. Pawła Szymańskiego, a następnie wspólnie świętowali w salce parafialnej.

G A L E R I A