Reinkarnacja

4Reinkarnacja – prawda czy fałsz?

Siostra Michaela Pawlik przed wstąpieniem do zakonu pracowała jako świecka misjonarka w Indiach. Tam skończyła studia i miała możliwość dogłębnego poznania hinduizmu i kultury z nim związanej. W katechezie, do której wysłuchania zachęcamy, Siostra wyjaśnia czym jest wiara w reinkarnację, dlaczego tak mocno jest kultywowana w hinduizmie i z jakimi zagrożeniami wiążą się próby przeszczepienia jej na grunt chrześcijaństwa.
Konferencja zarejestrowana w ramach „katechez audiowizualnych” w Bazylice OO. Bernardynów w Rzeszowie.
Źródło:http://www.zywawiara.pl/katechezy/art-96.html