Czas i dźwięk c.d.

KonSONY DSCcert „Czas i dźwięk”

W sobotni wieczór 28 września miało miejsce kolejne wySONY DSCdarzenie kulturalne w naszym kościele. Za klawiaturą organów zasiadł prof. Andrzej Białko. Kościół wypełnił się melomanami. Pani Prezes Lubelskiego Towarzystwa Muzycznego, Teresa Księska Falger wprowadziła zebranych w wydarzenie i za chwilę popłynęła piękna muzyka….