Czas miłosierdzia…

Noc konfesjonalowNoc Konfesjonałów
Wielki Piątek w godz. 20-24
Doświadczenia zebrane w trakcie ubiegłorocznej akcji pod nazwą Noc konfesjonałów w niektórych diecezjach zob. www.nockonfesjonalow.pl/ pozwalają uznać, że kolejna edycja Nocy konfesjonałów wpisuje się w oczekiwania ludzi świeckich. Pokazuje jak wielki głód tego rodzaju akcji ewangelizacyjnych,  polegających na przełamywaniu schematu, wsłuchiwaniu się w potrzeby dynamicznie zmieniającego się społeczeństwa.
Można rzec, że Noc Konfesjonałów ma swego patrona w osobie Nikodema, przychodzącego do Jezusa pod osłoną nocy /por. J, 3/. Tę możliwość jakie daje ta akcja ewangelizacyjna ceniona jest przez osoby zabiegane, zapracowane, zanurzone w doczesność, poszukujące pewnej intymności na spotkanie, rozmowę, spowiedź. Intensywne życie zawodowe, materializm, konsumpcjonizm i mnogość rozrywek „wypłukują“ z ludzi wiarę i głębokie wartości.
Duże zainteresowanie mediów ogólnopolskich sprawiło, że ta akcja ewangelizacyjna  przekroczyła lokalny obszar oddziaływania. W ostatnim czasie akcja pojawiła się również  w kolejnych miastach: w Radomiu, Gdańsku, Płocku, przygotowania trwają w Poznaniu.
Noc konfesjonałów w archidiecezji lubelskiej
Noc konfesjonałów będzie miała miejsce w Wielki Piątek w godz. 20-24. Spowiedziom towarzyszyć winny medytacje i czuwania, rozważania drogi krzyżowej, gorzkich żali i rachunku sumienia.

Dodatkowo w katedrze lubelskiej jest możliwość spowiadania się w językach obcych: niemieckim, angielskim, włoskim i hiszpańskim.
W akcji ewangelizacyjnej oficjalnie zgłoszono kościoły w śródmieściu miasta Lublin:

 • Katedra lubelska, ul. Króllewska 10,
 • O.O. Karmelici Bosi – ul. Świętoduska,
 • Kościół rektoralny pw. Ducha Świętego – ul. Świętoduska,
 • O.O Dominikanie na Starym Mieście, ul. Zlota,
 • O.O. Kapucyni na Krakowskim Przedmieściu,
 • Kościół rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia NM Panny, ul. Staszica. Będzie też możliwość spowiedzi w językach obcych: angielskim, hiszpańskim, niemieckim, włoskim, ukraińskim i rosyjskim. Spowiedź dla gości z zagranicy od godziny 20.00 do 21.30
 • Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła, ul. Bernardyńska,
 • Kościół rektoralny pw. Wniebowzięcia Najświetszej Maryi Panny /powizytkowski/, ul. Narutowicza.
 • Kościół akademicki O.O Jezuitów, przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
 • Ponadto bez oficjalnego zgłoszenia a jedynie poinformowano, że poza Lublinem:
 • Kazimierz n. Wisłą, Karczmiska

 zob.: http://diecezja.lublin.pl/news,643