Chrystus Zmartwychwstał!

Chrystus zmartwychwstał!

W dzień Zmartwychwstania Pańskiego, staropolskim zwyczajem składamy sobie życzenia. Jako ludzie wierzący, pokładamy całą naszą nadzieję w Zbawicielu, Który jako „zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana”. Jego zmartwychwstanie daje nową nadzieję nam ludziom, którzy doświadczamy codziennego zmagania o sprawy tego świata. Życzymy Wam więc, aby Pan dał Wam łaskę spojrzenia z wiarą na całe nasze życie. Niech nadzieja życia wiecznego pozwala Wam trwać w miłości Boga oraz wzajemnej braterskiej miłości. Pan Jezus, nasz Mistrz i Nauczyciel niech zaś wskazuje nam wszystkim co dnia drogę życia, która prowadzi ku życiu i spotkaniu z Panem w wieczności.

Duszpasterze Parafii

pw. Nawrócenia św. Pawła

w Lublinie