Parafianie piszą…

chmuraDuch Prawdy

 teksty Moniki Oleksa
ze wspólnoty Domowego Kościoła

„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy.” J14,15-17

 

Pan Jezus obiecał swoim uczniom, a także każdemu z nas, kto przyjął Go do swojego życia z wiarą we wszystko, co objawił; że nie zostawi nas sierotami. Obiecał swoje przyjście i zesłanie Ducha Świętego, który nas wszystkiego nauczy i doprowadzi do całej prawdy. Dzięki Jego mocy i darom, które ze sobą przyniesie, słaby człowiek stanie się zdolny do wielkich czynów, o które nawet siebie nie podejrzewa.

Duch Św. przychodzi do nas ze swoimi darami. Mądrości. Rady. Umiejętności. Męstwa. Bojaźni Bożej. Pobożności. Rozumu. Lista darów, które od Niego otrzymujemy nie ogranicza się jednak do tych siedmiu podstawowych, bowiem Pan Bóg obdarza nas takimi darami, jakich potrzebujemy na danym etapie naszego życia, w jakim się akurat znajdujemy. Ten dar często jest związany z naszymi wrodzonymi talentami, w które wyposaża nas sam Bóg; ale może być również zupełnie z nimi niezwiązany. Czasami możemy sobie także nie uświadamiać, że jakaś nasza cecha lub zdolność może być właśnie darem, z którym Duch Św. przyszedł do nas.

Dar przeżywania cierpienia w ufności Bożej. Dar słuchania. Dar posługi i dzielenia się z innymi. Dar otwartości. Dar milczenia. Dar rozweselania innych. Dar łez. Wiele jest darów, a każdy z nich jest dany nam po coś. Jaki jest twój dar duchowy? Wsłuchaj się w siebie, poobserwuj swoje życie i to, jaki jesteś. Poszukuj. Spytaj tych, którzy są blisko ciebie, jakie cechy w tobie cenią, bo to może być wskazówką. Jeśli zadasz sobie trud poznania siebie, odnajdziesz go i być może docenisz to, co mogłeś dotąd lekceważyć lub co ci przeszkadzało. Pamiętaj jednak, że każdy dar, jaki otrzymujemy od Pana Boga, jest jednocześnie zobowiązaniem, a naszym zadaniem jest służyć tym darem drugiemu człowiekowi. Jeśli to zrozumiemy i zaczniemy służyć darem, wtedy tak naprawdę rozkwitniemy i odkryjemy prawdziwy sens życia, które wielokrotnie nas przerasta. Odkryjemy również w sobie pokój, o którym mówił Pan Jezus, a którego ten świat dać nam nie może. Bo pokój Boży nie pochodzi z tego świata; pochodzi od Boga i tylko człowiek zasłuchany i wpatrzony w Niego, ten pokój w swoim sercu odkryje.

Czy służysz swoim darem? Czy jesteś świadomy tego, że to zobowiązanie, z którego każdy z nas powinien się wywiązać? Czym jest dla ciebie dzień upamiętniający zesłanie Ducha Św.? Czy tylko okazją do poświętowania i przypomnieniem sobie tego, że taki fakt nastąpił? Uroczystym obiadem z rodziną, bo to przecież zielone świątki, czy prawdziwą radością, wypływającą z serca i wdzięcznością za Ducha Prawdy, którego naprawdę otrzymaliśmy? Czy kiedykolwiek podziękowałeś Panu Bogu za Ducha Św., którego nam posłał i za Jego dary, którymi cię obdarzył? Mamy tak wiele powodów, za które powinniśmy dziękować, a tak rzadko to czynimy zapominając, że wszystko dostajemy od Pana Boga i niczego nie zawdzięczamy sobie.

Duch Św. Przychodzi do nas, aby nam o tym wszystkim przypomnieć. On ma ogromną moc, którą wlewa w serce człowieka, jeśli tylko to serce się na Niego otworzy. Duch Św. Jest darem miłości dla nas, który posyła nam sam Bóg. On nie chce, abyśmy czuli się samotni i zagubieni; pełni zwątpienia i lęku. Chce nas umocnić i otworzyć nasze oczy i serce na prawdę objawioną.

Otwierając się na działanie Duch Św. w nas otwieramy się jednocześnie na łaski, które również zsyła nam Pan Bóg; i dzięki którym jesteśmy w stanie zmieniać nasze życie tak, aby było ono nieustannym uwielbieniem Boga. Bo do tego właśnie każdy z nas został stworzony i powołany.

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83