Pielgrzymka na Białoruś

Do pobrania plik w pdf Białoruś, Lublin

Wydarzenie na Facebook.com (kliknij tutaj)

Zapisy: ks. Mirosław Matuszny – tel. 604 988 929

Szczegóły:

PIELGRZYMKA NA BIAŁORUŚ

GRODNO – NOWOGRÓDEK – JEZIORO ŚWITEŹ – MIR – NIEŚWIEŻ – BARANOWICZE – PIŃSK – JANÓW POLESKI – KOBRYŃ – BRZEŚĆ

 

PROGRAM RAMOWY 7 DNI

 

DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników i wyjazd. Przejazd do Grodna. Wieczorny spacer po mieście – podziwianie pięknych widoków na wzgórze zamkowe znad Niemna. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 2

Śniadanie. Zwiedzanie miasta, zobaczymy m.in.:  Katedrę św. Franciszka Ksawerego, Stary i Nowy Zamek, cerkiew św. Borysa i Gleba, Dom Elizy Orzeszkowej, Sobór Pokrowski. Przejazd na cmentarz gdzie pochowana jest E. Orzeszkowa. Czas wolny na spacer po Grodnie. Powrót na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3

Śniadanie, po którym przejazd do Nowogródka. Zwiedzanie dworku Mickiewiczów, w którym mieści się  Muzeum Adama Mickiewicza, ruiny zamku książąt litewskich, kopiec i pomnik Mickiewicza. Nawiedzenie kościoła farnego pw. Przemienienia Pańskiego, w którym w 1422 r. brał ślub Władysław Jagiełło z Zofią Holszańską oraz gdzie ochrzczono Adama Mickiewicza. W kościele tym znajduje się sarkofag 11 nazaretanek zabitych 1 sierpnia 1943 r. przez hitlerowców. Czas wolny – indywidualne nawiedzenie kościoła św. Michała i cerkwi zlokalizowanych wokół rynku. Przejazd nad Jezioro Świteź. Powrót na obiadokolację i nocleg do Nowogródka.

DZIEŃ 4

Śniadanie. Przejazd do Miru. Zwiedzanie jednego z największych zamków na Białorusi, gotycko – renesansowego, całkowicie odrestaurowanego z funduszy UNESCO. Zobaczymy m.in. salę balową, salę jadalną, gabinet, sale z replikami armat i zbroi husarskich. Kontynuacja podróży do Nieświeża. Zwiedzimy zespół pałacowo – parkowy, dawną rezydencję Radziwiłłów, wpisany w 2005 r. na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Ponadto zwiedzimy pojezuicki kościół farny pw. Bożego Ciała, w którego podziemiach licznie pochowano członków rodziny Radziwiłłów. Przejazd do Baranowicz na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5

Śniadanie, po którym krótki objazd po Baranowiczach. Nawiedzimy kościół MB Fatimskiej oraz drewniany kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1924 r. oraz Sobór Opieki Matki Boskiej, gdzie znajdują się piękne mozaiki przewiezione z Warszawy, z rozebranego w latach 20-tych XX w. Soboru św. Aleksandra Newskiego na Placu Saskim. Przejazd do Pińska. Zwiedzanie miasta: Dom Ryszarda Kapuścińskiego, Kolegium Jezuitów – dziś Muzeum Białoruskiego Polesia, Pałac Butrymowicza, kościół Wniebowzięcia NMP. Czas wolny przeznaczony na spacery bulwarami rzeki Prypeć. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 6

Śniadanie, po którym przejazd do Janowa Poleskiego, dzisiejszego  Iwanowa – miejsca, w którym 16 maja 1657 r. został zamordowany przez kozaków św. Andrzej Bobola. Następnie zwiedzanie miasta: kościół pw. Podwyższenia Krzyża, Cerkiew Opieki Matki Boskiej, Pomnik Napoleona Ordy. Czas wolny na rynku. Kolejno przejazd do Kobrynia, zobaczymy: kościół Wniebowzięcia NMP z cudownym obrazem św. Andrzeja Boboli, Cmentarz żołnierski i stary cmentarz katolicki, Synagogę, Dworek Suworowa. Czas wolny w okolicy Dworku Suworowa. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Brześcia.

DZIEŃ 7

Śniadanie.  Spacer po centrum miasta: kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (dawna katedra z cudownym obrazem Matki Boskiej Brzeskiej), pomnik A. Mickiewicza, budynki z przełomu XIX i XX w. Czas wolny w centrum miasta. Przejazd na zwiedzanie znajdującej się na obrzeżach miasta Twierdzy Brzeskiej – zespołu fortyfikacji wzniesionych w I połowie XIX wieku przy ujściu rzeki Muchawiec do Bugu. Zobaczymy monumentalną rzeźbę „Pragnienie”, pomnik „Męstwo”, obelisk w kształcie bagnetu, Bramy Terespolską i Chełmską. Zobaczymy także odbudowaną cerkiew św. Mikołaja, w której w czasie synodu 1596 r. podpisano słynną Unię Brzeską. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie pielgrzymki w późnych godzinach wieczornych.

TERMIN:        7-13.08.2017

CENY:             1190 zł

ZAPEWNIAMY:

  • komfortowy przejazd na całej trasie
  • 6 noclegów w hotelach **/*** pokoje 2-3-os. z łazienkami
  • 6 śniadań, 6 obiadokolacji
  • opiekę i informację turystyczną pilota
  • ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 2 000 €, do 5 000 zł w RP

 

UWAGI:

  • program o charakterze pielgrzymkowym z opieką duchową kapłana i możliwością uczestnictwa w Mszach św.
  • program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
  • dokument niezbędny: paszport + wiza
  • koszt wyrobienia wizy – 200 zł
  • na bilety wstępu i inne wydatki programowe należy przeznaczyć ok. 60 €