św. Antoni – modlitwy

Inne modlitwy

MODLITWA PRZED OŁTARZEM ŚW. ANTONIEGO

Święty Antoni, chwało Kościoła Bożego, który podnosisz wszystkich strapionych. Naśladując przykład pewnej pobożnej duszy, która została wysłuchana, gdy za Twoim natchnieniem modliła się przy Twoim ołtarzu, ja także, najmniejszy Twój sługa, z wielką ufnością czczę Twą figurę i Ciebie samego w niej uwielbiam. Pamiętaj, mężu Boży, jak wielkim zaszczytem obdarzył Cię Kościół Święty, skoro na ołtarzu Tobie poświęconym odnawia Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Proszę Cię zatem, abyś za wszystkich tu uciekających się do Twej modlitwy przed majestatem Bożym wstawiać się raczył. Oto przychodzę w moich potrzebach i udaję się do świętego ołtarza Twego z wielką ufnością, bo jesteś przecież nieprzebraną skarbnicą pociechy, do której wszystkim strapionym uciekać się każesz. Nie dopuść, patronie pomocy i rady, abym kiedykolwiek zagubił, utracił łaskę Bożą. Daj, abym zawsze radował się nią oraz w niej utwierdzał. Strzeż mnie i wspomagaj we wszystkich moich potrzebach. Amen.

MODLITWA KU CZCI ŚW. ANTONIEGO

Święty Antoni, wzorze wielkiej świętości, pomóż mi żyć jak prawdziwy chrześcijanin, wierny przyrzeczeniom chrzcielnym. Ty wiesz, jak wielkie są niebezpieczeństwa i trudności mego życia. Wyjednaj mi, abym pokonał wszystkie pokusy do złego i miał odwagę bycia świadkiem mej wiary. Wyjednaj mi serce zdolne do miłowania Boga ponad wszystko, gotowego do przyjęcia Jego świętej woli pośród ofiar i wyrzeczeń. Otwórz mą duszę, bym kochał mych bliźnich szczerze i ofiarnie. Pozwól mi być gotowym do służenia im pociechą we wszystkich ich potrzebach. Podtrzymuj mnie Twoim przykładem, abym zasłużył na Bożą przyjaźń. Amen.

MODLITWA O OTRZYMANIE ZGUBIONYCH I SKRADZIONYCH RZECZY

Święty Antoni! Wielką łaską obdarzył Cię Bóg, czyniąc Cię patronem rzeczy zgubionych i skradzionych. Stroskany przychodzę do Ciebie ufając, że pomożesz mi w odnalezieniu rzeczy zaginionej, której bezskutecznie szukam. Wspomnij na to, jak wielką łaskę Bóg wyświadczył Tobie, posyłając do Ciebie wszystkich strapionych, ufających, że Twojej modlitwie Bóg niczego nie odmówi. Jakże często się działo, że za Twoim wstawiennictwem umarli otrzymywali życie, błądzący dobrą radę, uciśnieni pociechę, opętani uwolnienie, trędowaci oczyszczenie, więźniowie wolność, podróżujący pewność życia, kalecy zdrowie, okradzeni swój majątek, znajdujący się w niebezpieczeństwie ocalenie, a wszyscy cierpiący – pomoc i pociechę. Także dzisiaj wszędzie doznajemy owoców Twego wstawiennictwa u tronu Bożego. Wyjednaj mi tę łaskę, abym ja także był jednym z tych, którzy doznali Twojej pomocy. Polecam Twej opiece to, co mi skradziono, a jeżeli zgadza się to z wolą Bożą, to spraw, abym to otrzymał i mógł znowu cieszyć się tym ku Bożej i Twojej chwale. Amen.

RESPONSORIUM DO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO
K.: Gdy pomocy szukasz wśród życia udręki,
Uprosisz ją zawsze z Antoniego ręki.
W.: Serce się ucisza w modlitwie, ufności,
Wszak święty Antoni od nieszczęścia chroni.
K.:Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają,
Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają.
W.:Serce się ucisza…
K.:Kalecy się cieszą członków uzdrowieniem,
Zguby się wracają za ufnym westchnieniem.
W.: Serce się ucisza…
K.:W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy,
I w każdym nieszczęściu na ratunek spieszy.
W.: Serce się ucisza…
K.:Tak wszyscy od niego ratunek odnoszą,
I z jego ziomkami sławę jego głoszą.
W.: Serce się ucisza…
K.:Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
chwała za tę władzę, daną Antoniemu.
W.: Serce się ucisza…
K.:Weź nas w opiekę, święty Antoni.
W.: Niech nas twa prośba od złego ochroni.

Módlmy się:
Najmiłościwszy Boże, któryś świętego Antoniego przedziwnym pośrednictwem obdarzyć raczył, użycz nam litościwie, abyśmy, o co przez zasługi jego pokornie majestat Twój prosimy, przez jego przyczynę skutecznie otrzymać mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.: Amen.

Pages: 1 2 3 4 5 6