Triddum Sacrum

Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej Wieczerzy – ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa.

Kapłani zaproszeni są na 09.30 do kościoła Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, skąd wyruszą na godz. 10.00 na Mszę Świętą Krzyżma do Archikatedry w czasie której zostaną poświęcone oleje chorych i krzyżma. Po liturgii kapłani spotkają się na życzenia świąteczne w Kurii Metropolitalnej.

Kościół otwarty od 16.30 do 20.30. O godz. 18.00 Liturgia Wieczerzy Pańskiej, kazanie wygłosi ks. dr Mirosław Kawczyński. Po Liturgii adoracja Pana Jezusa w ciemnicy do 20.30.
Odpust zupełny może uzyskać wierny, który pobożnie odmówi przed uroczyście wystawionym Najświętszym Sakramentem strofy: Przed tak wielkim Sakramentem … (EI 7§ 1, n.2)

Wielki Piątek

Obowiązuje post ścisły, tj. łącznie jakościowy i ilościowy. „Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia, prawem zaś o poście związane są wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia 60. roku życia (KPK kan. 1252; por. kan. 97 § 1)”.
Możliwość spowiedzi od 07.00 do 08.00 oraz w ramach nocy konfesjonałów od 21.00 do 24.00.
O godz. 17.15 nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 18.00 Liturgia na cześć Męki Pańskiej, w czasie której kazanie wygłosi ks. Przemysław Kuśmierz. Ofiary zbierane przy adoracji Krzyża przeznaczone są na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej. Adoracja Pana Jezusa w Grobie do godz. 24.00. Po adoracji Krzyża przyklęka się przed krzyżem aż do Wigilii Paschalnej.
Odpust zupełny może uzyskać wierny, który podczas uroczystej Liturgii będzie pobożnie uczestniczył w adoracji Krzyża (EI 13, n. 1).

Wielka Sobota

Od godz. 08.00 do godz. 18.00 co pół godziny będziemy święcili pokarmy. Będzie jeszcze możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, modlitwy przy grobie Pańskim.