Wielkanocne Słowo od księdza Proboszcza i Duszpasterzy

Drodzy w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, Czcigodni Kapłani, Parafianie i Goście gromadzący się na modlitwie w naszym kościele, a także pracownicy parafii dbający o jej funkcjonowanie i grupy duszpasterskie ożywiające jej codzienną działalność

Tegoroczna Uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa przynosi nam radość, że pokonał On śmierć, przechodzi przez nasze życie i daje nadzieję na lepsze życie i zbawienie wieczne.

W tym roku okres Zmartwychwstania Pańskiego naznaczony jest papieskim akcentem nie tylko w dekoracjach, ale także faktem kanonizacji dwóch Błogosławionych Papieży, Jana XXIII i naszego Rodaka Jana Pawła II. Ich świętość jest radością nas wszystkich i całego Kościoła, który nieustannie głosi prawdę o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Światło i blask prawdy, które płyną z pustego grobu Jezusa oraz świadectwo życia Błogosławionych Papieży jest dla nas drogowskazem, nadzieją oraz prawdą, że świętość jest powołaniem wszystkich i nigdy nie przemija. Serdeczne pozdrowienia dla Rodzin i Osób Samotnych. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!