Życie Duchowe – New Age

New Age (ang. Nowy Wiek, Nowa Era, Nowa Epoka) – nieformalny, wielowymiarowy ruch światopoglądowo-kulturowy, którego gwałtowny rozwój nastąpił w drugiej połowie XX wieku i trwa do dziś. Jego korzenie wywodzą się z XIX-wiecznego ezoteryzmu czerpiącego z teozofii i masonerii. Jest oparty na astrologicznej teorii, która głosi, iż każda era gwiezdna trwa 2000 lat i to właśnie 2000 lat po przyjściu Chrystusa (zapoczątkowującego erę ryby) ma nastąpić era wodnika, którą symbolizuje tęcza.

 New Age – jest poważnym zagrożenie dla wiary każdego z nas. Film „Bogowie New Age”  pokazuje narodziny ruchu New Age, jego inwazję na zachód i negatywne skutki społeczne. Przedstawia niesamowity świat guru i ich zachodnich odpowiedników, zwolenników ruchu New Age. Film przedstawia myśli tzw. „master” (najwyższy) oraz ślepo mu oddanych i bezrozumnie posłusznych uczniów. Film ukazuje porównania między dzisiejszą kulturą Zachodu a ideologią, którą rozpowszechniał Hitler w przeszłości. Jest ostrzeżeniem dla wszystkich.

 

FILM BOGOWIE NEW AGE